Badania naukowe

Nasze bieżące badania koncentrują się na syntezie i charakteryzacji nowych cząsteczek aromatycznych cechujących się rozległą koniugacją pi-elektronową. Jesteśmy zainteresowani otrzymaniem niepłaskich układów aromatycznych, charakteryzujących się różnymi rodzajami deformacji (np. w kształcie czaszy, walca, czy wstęgi Möbiusa). Badania te prowadizmy w szerokim kontekście fizykochemicznym obejmującym kwestie aromatyczności, dynamiki konformacyjnej, równowag tautomerycznych i oddziaływań supramolekularnych, w tym samoorganizacji w mezofazach.