Marcin Stępień

Prof. dr hab. Marcin Stępień

Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski

ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław
p. 2.032
tel.: (71)3757-019, -633
fax (Wydział): (71)3282-348

marcin.stepien@chem.uni.wroc.pl