Zespół

mgr Joanna Hager
doktorant

mgr Ewelina Janiga
doktorant

dr Senthilkumar Kabali
członek zespołu

mgr Mateusz Kondratowicz
doktorant

mgr Marcin Majewski
doktorant

mgr Liliia Moshniaha
doktorant

dr Maksim Navakouski
członek zespołu

dr inż. Jolanta Pisklak
członek zespołu

dr Halina Zhylitskaya
członek zespołu

dr Marika Żyła-Karwowska
członek zespołu