Zespół

dr Elżbieta Gońka
członek zespołu

Hanna Gregolińska
magistrant

mgr Joanna Hager
doktorant

mgr Ewelina Janiga
doktorant

dr Senthilkumar Kabali
członek zespołu

mgr Mateusz Kondratowicz
doktorant

Olga Krzak
magistrant

mgr Marcin Majewski
doktorant

Liliia Moshniaha
magistrant

dr Maksim Navakouski
członek zespołu

dr inż. Jolanta Pisklak
członek zespołu

dr Halina Zhylitskaya
członek zespołu

mgr Marika Żyła-Karwowska
doktorant